เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้เป็นเพียงเว็บไซต์เผยแพร่ข่าวสาร โปรโมชั่น วิธีการใช้งาน และ เรื่องราวเกี่ยวกับ อูเบอร์ Uber เท่านั้น ซึ่งทางเว็บไซต์ของเรา ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัท Uber หรือ อูเบอร์ แต่อย่างใดเราเป็นเพียงผู้แนะนำการใช้งาน รีวิวการใช้งาน กระจ่ายข่าวสาร โปรโมชั่น และ ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน อูเบอร์ Uber เท่านั้น