อีเมลล์ล่าสุด !! หลังจากที่ อูเบอร์ UBER ขายกิจการให้ Grab

0
1262

หลังจาก หลังจากที่ อูเบอร์ UBER ได้ประกาศขายกิจการให้ Grab แล้ว ทาง อูเบอร์ UBER ก็ได้มี อีเมลล์แจ้งทาง คนขับ อูเบอร์ UBER  หรือ Partenr โดยมีข้อความว่า

Partner Name,

We are writing to you in respect of your agreement with us regarding the provision of transportation services to users through our mobile software application (the “Agreement”).

We hereby give you notice that pursuant to a Bill of Sale, dated as of March 25, 2018 with Grab Holdings Inc. (GHI), we have assigned to GHI our legal relationship under the Agreement as of March 25, 2018.

All future correspondence, dealings, notices and payments in respect of the Agreement should be sent to GHI, whose contact details are set out below:
legalnotices@grab.com

Additionally, in connection with the assignment of the Agreement, GHI will provide services and act as the data controller. We want to take this time to share some of the details about this change with you.

Effective March 25, 2018, (“Effective Date”) updates will go into effect and starting from that time, the following GHI terms and policies will govern your use and access to the platform (collectively, the “Terms”):

grab.com/terms/driver
grab.com/privacy

Please note that by continuing to use or access the platform after the Effective Date, you agree to be bound by the Terms. Your account information—including your name, phone number, trip or delivery history and payment details—will be transferred by us to GHI.

Sincerely,
The Uber Team

Partner Name,

เนื่องด้วยข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัทเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของเราที่
ติดตั้งในโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น (“ข้อตกลง”) บริษัทมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทได้ทำการโอนสิทธิตามกฎหมายภายใต้ข้อตกลงนี้ให้แก่บริษัท แกร็บ โฮลดิ้งส์ อิงค์ (GHI) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2561 เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในตราสารการโอน ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2561 กับบริษัท แกร็บ โฮลดิ้งส์ อิงค์ (GHI)

การติดต่อสื่อสาร การแจ้งเตือน และการชำระเงินทั้งหมดในอนาคตที่เกี่ยวกับข้อตกลงนี้จะถูกส่งไปยัง GHI ซึ่งรายละเอียดที่ใช้ในการติดต่อตามที่ระบุด้านล่างนี้
legalnotices@grab.com

นอกจากนี้ การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการโอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงนี้ GHI จะเป็นผู้ให้บริการและดำเนินการในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล บริษัทจึงต้องการที่จะชี้แจงรายละเอียดบางประการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบ

การโอนสิทธิดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2561 (“วันที่มีผลบังคับ”) การปรับปรุงข้อมูลต่างๆ จะเริ่มจากวันที่มีผลบังคับดังกล่าวโดยข้อตกลงและนโยบายของ GHI จะนำมาใช้บังคับกับการใช้และการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน

grab.com/terms/driver
grab.com/privacy

การใช้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่านหลังจากวันที่มีผลบังคับ ให้ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ โดยเราจะโอนข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่าน รวมถึงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ประวัติการเดินทางรับ-ส่ง ไปยัง GHI

ขอแสดงความนับถือ
ทีม Uber

ทีนี้เรามาดูต่อไปแล้วกันว่า จะมีอะไรอัพเดทต่อจากนี้อีกหรือเปล่า ท่างเราจะอัพเดทขาวสารให้ทราบกันเรื่อยๆ นะครับ

แต่ทางผู้ที่สนใจที่จะขับอูเบอร์ ยังสามารถทำได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ สมัครขับอูเบอร์ UBER ผ่านริ้งนี้ https://www.thaiuber.com/ub แล้ว ดาวน์โหลด App UBER Partner มาติดตั้ง แล้วส่งเอกสารผ่านแอป แล้วรอการอนุมัติจาก อูเบอร์ UBER เท่านี้ เราก็สามารถสร้างรายได้บกับ อูเบอร์ UBER ได้แล้ว

เรื่องราวเกี่ยวกับ Uber (อูเบอร์)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.